మొక్కజొన్న తోటలో..4 comments:

Rajesh said...

Nice...long shot nunchi close up varaku teesaru

మధురవాణి said...

Thanks Rajesh garu! :)

నాగేస్రావ్ said...

చెరకు, మొక్కజొన్న మొక్కలకి చివరన ఉండే పువ్వుని ఏమంటారో తెలుసా మీకు?

మధురవాణి said...

నాకు తెలీదండీ నాగేస్రావ్ గారూ..