రంగు రంగు రెక్కల సీతాకోకచిలుకలు - 8శోభాయమాన ప్రకృతి

అల్లన నీలాకాశంలో తేలియాడుతున్న తెల్లని మబ్బులు... ఆకాశాన్నంటుతున్నాయేమో అన్నట్టుగా మైమరపిస్తున్న పర్వత శిఖరాలు... క్రమశిక్షణ గల సైనికుల్లా వరుసలో ఠీవీగా నిలుచున్న పైన్ చెట్లు... వీటన్నిటి మధ్యన ముగ్ధమనోహరంగా కొలువుదీరిన చిన్న నీటి సరస్సు... అందమంతా మాదే అన్నట్టుగా సరస్సులో నిలిచిన పచ్చటి నీళ్లు... నీటిపై విలాసంగా కదలాడుతున్న వీటన్నిటి ప్రతిబింబాలు...
ప్రకృతిని
మించిన సౌందర్యం... సృష్టికర్తని మించిన చిత్రకారుడు ఎవరుంటారు మరి.!!?
FLEMINGOs
రంగు రంగు రెక్కల సీతాకోకచిలుకలు - 7

పచ్చందనమే పచ్చదనమే..!!