వినాయకచవితి పూజ
మా బుజ్జి వినాయకుడి కోసం మేము చేసిన పూజా ఏర్పాట్లు


రంగురంగుల పువ్వుల మధ్యన ఠీవీగా కొలువుదీరిన విఘ్నేశ్వరుడు


స్వామికి నైవేద్యంగా సమర్పించిన రకరకాల పండ్లు, ఉండ్రాళ్ళు, రవ్వలడ్లు, వడపప్పు, పులిహోర, పెసరపప్పు పాయసం

తుంటరి తుమ్మెదలు - 2అనగనగా ఒక బుజ్జి తుమ్మెద మకరందం కోసం వెతుక్కుంటూ వెళ్లి ఒక అందమైన పువ్వుని చేరింది.
ఆ పువ్వులోని మకరందం మహా రుచిగా ఉందని, అదొక్కటే ఆరగించేయకుండా తన నేస్తాన్ని కూడా పిలిచింది. పిలవగానే జూ..జూమ్మంటూ వచ్చేసింది మరో బుజ్జి తుమ్మెద.
రెండు బుజ్జి తుమ్మెదలూ కలిసి హాయిగా విలాసంగా మకరందపు విందు ఆరగించేసాయి.ఇంక అంతే.. బుజ్జి తుమ్మెదల కథ కంచికి..మనం ఇంటికి jelir

Yellow Plums on tree..!Red Dahlia flowersతుంటరి తుమ్మెదలు - 1