మంచు దారిలో..స్ట్రాబెర్రీలు..!!ముచ్చటైన పువ్వుల్ని ముద్దాడిన వాన చినుకులు -10

అందమైన హోటల్ భవంతులుLavender colored spring blooms

ఆకులపై నిలిచిన మంచు రవ్వలు