మంచు ముత్యాలు - 1మంచు తెరల మాటున..

మంచు తెరలతో దోబూచులాడుతూ పట్టపగలు పున్నమి జాబిల్లిని తలపిస్తున్న దొంగ సూరీడు.. :)

Autumn colors - 1

Make A Wish!ముచ్చటైన పువ్వుల్ని ముద్దాడిన వాన చినుకులు -15Apple Garden - 2

మొక్కజొన్న తోటలో..