రంగు రంగు రెక్కల సీతాకోకచిలుకలు -1


3 comments:

చైతన్య said...

సీతాకోకచిలుకనమ్మా
లేలేత చిగురాకునమ్మా... పాట గుర్తొచ్చింది :)

Nice pics

మరమరాలు said...

సూపర్, సీతాకోకచిలుకల అందమై అందము. Nice photos.

మురళి said...

beautiful...