నా దాహం తీరనిదీ.. నీ హృదయం కరగనిదీ..

​ఎందుకో ఈ విగ్రహాన్ని చూసినప్పుడల్లా 
'నా దాహం తీరనిదీ.. నీ హృదయం కరగనిదీ..' 
పాట గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. :-)


6 comments:

ఫోటాన్ said...

:)

తృష్ణ said...

:-)

Unknown said...

బాగుంది

ఎగిసే అలలు.... said...

Very nice very nice:-):-)

ఛాయ said...

మంచి ఫోటోతో ఒక అద్భుతమైన పాటని మేళవించారు.

మధురవాణి said...

@ ఫోటాన్, తృష్ణ, Unknown, ఎగిసే అలలు, ఛాయ..
Thanks everyone!