ఓ ఇల్లు!


4 comments:

ఛాయ said...

posina kaasini neellake enta premagaa allukunnayo kadaa!!

జ్యోతిర్మయి said...

ఇదేదో జన్మ జన్మల బంధంలా వుంది.

మధురవాణి said...

@ ఛాయ,
కదా.. మొక్కల ప్రేమే అంతండీ.. నిస్వార్ధమైనది.. :)

@ జ్యోతిర్మయి,
నాక్కూడా ఆ ఇంటిని చూస్తే ఎందుకో ప్రత్యేకంగా అనిపించిందండీ.. :)

చైతన్య said...

భలే బాగుంది !!