కృష్ణానదిపై ప్రకాశం బ్యారేజ్!

4 comments:

కొత్త పాళీ said...

విజయవాడ ఎప్పుడు వెళ్ళితిరి? అంత వరదలుగా పరవళ్ళు త్రొక్కుచున్నది కృష్ణమ్మ!

హరే కృష్ణ said...

విజయవాడ లో చాలా రోజులకి barriage కి ఇరువైపులా నీళ్ళు చూస్తున్నా :)
good one

మధురవాణి said...

కొత్తపాళీ గారూ, హరేకృష్ణ,
ఈ ఫోటో సెప్టెంబరు మొదటి వారంలో తీసింది. బ్యారేజీ మీద నించుని కిందకి చూస్తే మనం కూడా కొట్టుకుపోతున్నామేమో అన్నంత భ్రమ కలిగించేలా చాలా వేగంగా ఉంది ప్రవాహం అప్పుడు. :)

Anonymous said...

good