జర్మనీ క్రిస్మస్ మార్కెట్లో హస్త కళారూపాలు

జర్మనీలో క్రిస్మస్ మార్కెట్లో చిన్న చిన్న స్టాల్స్ పెడతారని చెప్పాను కదా.. అక్కడ ఎక్కువగా చేత్తో తయారు చేసే గృహాలంకరణ సామగ్రి ఉంటాయి. ధర కూడా చాలా ఎక్కువే.. అక్కడ నేను తీసిన కొన్ని బొమ్మలు మీకోసం..!!

మరిన్ని విశేషాల కోసం ఇక్కడ కూడా చూడండి.

0 comments: